Tag Archives: เหยี่อตกปลา

รอกตกปลา มีกี่ประเภท ?

รอกตกปลา

ก่อนจะเริ่มตกปลาเราต้องความรู้จักกับ รอกตกปลา เสียก่อน แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่ ก็ควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่ารอกตกปลาแบบไหน เหมาะกับการใช้งานอย่างไร